Español Català

"Soller, corazon Sempre verd"

Avís Legal

Condicions Generals i Politics of Privadesa

Mitjançant l'employment of the present formulate the user authoritza to Soller Recicla, SL to register the personal seves dades in a fitxer automatitzat amb l'unique objecte de rebre informació publicitària and promotional d'aquesta empresa. In qualsevol moment,  the user tea to accede, rectify or cancel the seves dades, simply, send a letter to l'adreça postal to Manuel Carrascaosa Garcia, 11 Polígon Són Angelats 07100 Sóller or an e-mail to info@sollerecicla.com, in which expressi seva voluntat in such sentit. Així mateix, Soller Recicla, SL is committed per si mateixa to cancel lar les les les les les les les les les les les les les les les les les les les les les l'l'l'l'l'ob ob ob ob ob ob ob ob ob ob ob ob ob ob ob ob.

Soller Recicla, SL li garanteix l'absolute privadesa of the dades dels usuaris that is donin d'alta and assevera that aquestes dades are not going to be objecte of cessió, except prèvia autorització of l'affectat, to terceres societats or third persons.

S'informa that the users who are registered will be part of a fitxer that the sole owner will be Soller Recicla, SL, the rights of which are in the Legal Notice of the page www.sollerecicla.com and that it is not necessary to repeat in Llaures a la brevetat. Aquest fitxer s'utilitzarà d'accord contingut de l'establrt in the Llei Orgànica 15/1999 of 13 december of Protection of Dades of Personal Character i altra legisció concordant.

replicas relojes


The not facilitated of the dades per the seva band, does not involve a conseqüència altra that the not subscripció to the present formulai, presumint-se that is not interessat a rebre informació publicitària and promotional of the company. Of totes maneres, preguem that if you desitja timely information on promotions, to obtain-the sol·licitant-la to info@sollerecicla.com, els qui li remetran in the lesser term of temps the information that followed the seu interest.

The information provided voluntarily by the user will be published by Soller Recicla, SL, in the case that the user does not deserve to read this tip, he / she intends to send a message to the sending of an electronic mail to the user. adreça: info@sollerecicla.com 

replica rolex fake Rolex replica rolex fake rolex
Accions ambientals
Contamos

Recuperació de metalls

Recollim i acceptem tot tipus de ferralla i metalls, incloent productes fèrrics i no fèrrics per al seu correcte reciclatge. S'ofereix...

Veure més
Soller recicla

Diseño: diptere.com

Sóller Recicla S.L. és gestor de residus com a operador a nivell estatal i és transportista de residus perillosos i no perillosos (NIMA 0700007259). Inscrit en el registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA 07/00098).

Tots els drets reservats Sollérecicla 2013. Avis legal

  • Segueix facebook

"Soller,

corazon

Sempre verd"